Táto stránka používa cookies za účelom zlepšenia funkcionality. Viac info Súhlasím

Ľudia za projektom Invident 1. časť

Ľudia za projektom Invident 1. časť

Pozvanie na rozhovor prijal vedúci klinického plánovania v rámci spoločnosti Invident, Dr. Daniel Urban, ktorý stál i pri zrode projektu. Rozprávali sme sa s ním o tom, čo ho motivovalo, aby sa stal súčasťou projektu, a kam chce výrobu priesvitných strojčekov na Slovensku smerovať.

Ľudia za projektom

Čo vás priviedlo k myšlienke vyrábať priesvitné strojčeky na Slovensku?

Nebolo to jedno rozhodnutie, skôr séria skúseností, ktorá formovala moju profesionálnu cestu. Po ukončení doktorandského štúdia na lekárskej fakulte som sa rozhodol prihlásiť do výberového konania na miesto odborného asistenta na novovzniknutej dentálnej fakulte v Británii. Tam som získal inšpiráciu, ako spojiť najnovšie dostupné technológie s vedou, v mojom prípade so zubným lekárstvom založeným na vedeckých dôkazoch, naučil som sa tiež kriticky analyzovať najnovšie vedecké poznatky a nájsť spôsob, ako ich preniesť do praxe. Ďalšou skúsenosťou bola práca pre britský Národný zdravotný systém. Tá ma naučila zefektívniť moje pracovné postupy, správne komunikovať s pacientom a tiež zamýšľať sa nad tým, ktorý pracovný postup prináša najväčší benefit pre pacienta ako jednotlivca, ale zároveň i pre verejné zdravotníctvo ako celok. Nezabúdajme, že pacient nie je v tomto prostredí izolovaný, ale je súčasťou systému, ktorý keď je nastavený správne, prináša výsledky. Keď stagnuje, ohrozuje dobro celej spoločnosti. Moja ďalšia cesta ma viedla do Prahy i do írskeho Dublinu, pôsobil som tiež ako konzultant pre významného výrobcu dentálnych materiálov. Každá z týchto skúseností ma výrazne ovplyvnila a posunula dopredu. No a v posledných rokoch som pracoval ako vedúci klinického plánovania pre nadnárodného výrobcu priesvitných strojčekov s klientelou v západoeurópskych krajinách i v Severnej Amerike. Plánoval som liečbu pre známe spoločnosti, akými sú Candid a Dandy v USA či DrSmile v Nemecku. Pri pracovných návštevách našich klientov v Berlíne a New Yorku som pochopil, že naša krajina nemusí byť len konzumentom daných technológií, ale môže sa stať i producentom, výrobcom priesvitných strojčekov. Od leta 2019 sme preto s kolegami usilovne pracovali na tom, aby sme zriadili špičkovo vybavené pracovisko, ktoré dokáže konkurovať ktorémukoľvek výrobcovi zo zahraničia a navyše pritom vytvárať pridanú hodnotu u nás doma.

Na čo všetko treba myslieť pri rozbehu takejto spoločnosti?

Na Slovensku sme prvou spoločnosťou, ktorá začala s výrobou priesvitných strojčekov. Nie je jednoduché byť prvým, no pomohli nám i moje skúsenosti z práce pre zahraničných výrobcov. V prvom rade ide o správne nastavenie procesov. Na prvý pohľad sa to možno nezdá, ale výroba priesvitných strojčekov je pomerne komplexný proces. Musíte zabezpečiť príjem prípadov, manažment konkrétneho prípadu od plánovania liečby cez export modelov, 3D tlač, výrobu vyrovnávačov, interaktívnu komunikáciu so zmluvným poskytovateľom, teda zubným lekárom, až po samotnú expedíciu a doručenie strojčekov do rúk pacienta. Na to potrebujeme spoľahlivé IT zázemie. Okrem toho si treba uvedomiť, že zuby nie je možné vyrovnávať len tak prvoplánovo. Pohyb zubov určujú zákonitosti, biologické a fyzikálne. Tie treba rešpektovať. Pre rôzne odchýlky v postavení zubov existujú rôzne klinické protokoly na ich nápravu. Tieto protokoly treba vedieť definovať pomocou vedeckých poznatkov. A táto práca nikdy nekončí, vždy sa dozvedáme niečo nové, čo musíme premietnuť do našich procesov v plánovaní liečby. Najväčšia pridaná hodnota sa vytvára pri plánovaní liečby. Plánovanie prebieha vo virtuálnom prostredí. Na počítači môžete posunúť zub, ako chcete, dôležité je však vedieť, čo možno dosiahnuť klinicky, teda ako sa budú zuby pohybovať v ústach pacienta. Za tým musí stáť skúsený klinik, lekár alebo špeciálne zaškolený zubný laborant. Preto od začiatku trváme na tom, aby každý liečebný plán bol odobrený zubným lekárom. Nemožno zabudnúť ani na výber technológií určených na výrobu. Všetko od softwaru, 3D tlačiarne, tvarovača až po samotný materiál, z ktorého je vyrovnávač vyrobený, musí byť certifikované pre medicínske aplikácie. A tieto nástroje treba vedieť zosúladiť a zaradiť do výrobného procesu tak, aby výsledkom bol efektívne nastavený systém produkcie hotových výrobkov.

Ako sa podľa vás bude toto odvetvie ďalej vyvíjať?

Nové technológie zmenia všetko i v našom odbore, zubnom lekárstve. Často počúvam predikcie, že budúce desaťročie sa ponesie v znamení masívneho rozšírenia 3D technológií a 3D tlače. A my usilovne pracujeme na tom, aby naša krajina nezaostala, aby sme neboli odkázaní na zahraničné firmy a neodlievali kapitál, ktorý je možné preinvestovať u nás doma, na kontá zahraničných firiem. Je to taký demokratizačný proces, ktorý so sebou táto zmena prináša, a je na nás, či z toho bude naša krajina mať osoh alebo nie. Bolo by dobré, keby tí, ktorí môžu formovať slovenské podnikateľské prostredie, na to mysleli a vyšli nám v ústrety. Startupy to majú na Slovensku ťažké, dovolím si povedať, že v zdravotníctve to platí dvojnásobne, preto vítame každú zmenu k lepšiemu a tešíme sa z nej.

Stále pracujete aj ako zubný lekár?

Moja pôvodná špecializácia je parodontológia a orálna medicína. Stále prevádzkujem zubnú ambulanciu v Košiciach, ktorá sa okrem všeobecnej zubnej starostlivosti špecializuje na parodontológiu a orálnu medicínu, ale i na zubnú protetiku, teda zhotovenie zubných náhrad.

Máte v talóne nejakú kurióznu spomienku z vašej doterajšej praxe?

Rád spomínam na to, ako som bol členom implantologického tímu, ktorý ošetroval írsku rockovú legendu, speváka z kapely The Pogues, Shane MacGowana. Autor známej vianočnej piesne, The Fairytale of New York, bol notoricky známy svojím zlým chrupom a sériou neúspešných pokusov o jeho rehabilitáciu. Pod vedením Dr. Wilsona Grigolliho, skúseného implantológa z Brazílie, som pracoval ako člen operačného tímu a následne som viedol protetickú rehabilitáciu, teda zhotovenie protéz nesených na sérii implantátov pomocou 3D technológií. Zaujímavou spomienkou z tejto skúsenosti bola žiadosť pána Shane MacGowana o vsadenie zlatého zuba do novej protézy. Takto i v zrelšom veku potvrdil, že ostáva tým istým rockerom a rebelom ako kedysi.

Za rozhovor MUDr. Danielovi Urbanovi, PhD., vedúcemu klinického plánovania liečby priesvitnými strojčekmi v spoločnosti Invident, ďakuje content manager, Mgr. Martina Bodnárová, PhD.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Ako používame cookies
Návod na používanie strojčeka