Táto stránka používa cookies za účelom zlepšenia funkcionality. Viac info Súhlasím

Pilotné školenie Invident v Košiciach

Pilotné školenie Invident v Košiciach

Elegantný priestor sály Chopin v košickom hoteli DoubleTree by Hilton sa 24. septembra 2020 stal miestom konania pilotného školenia spoločnosti InviDent, s.r.o., ktoré nieslo názov Liečba neviditeľným strojčekom Invident. Hlavným zámerom podujatia bolo oboznámiť potenciálnych poskytovateľov liečby s pracovnými postupmi a procesom výroby neviditeľných strojčekov tak, ako ho spoločnosť realizuje od marca roku 2020.

Prezentácia školenia

Treba povedať, že liečba neviditeľnými strojčekmi na Slovensku ešte stále nedosiahla svoj potenciál do takej miery, ako je tomu v zahraničí. Ak sa už pre ňu čeľustní ortopédi spolu so svojimi pacientmi rozhodnú, okrem zdĺhavosti plánovacieho a výrobného procesu pre nich výraznú bariéru predstavuje angličtina v komunikácii s výrobcami. Spoločnosť InviDent obe bariéry prekonáva, zvlášť vďaka jazykovej dvojdomosti a bohatým skúsenostiam jej pracovníkov. V úlohe hlavného školiteľa podujatia vystupoval Dr. Daniel Urban, vedúci výroby a klinického plánovania. Počas takmer štyroch hodín sa venoval dôslednému výkladu problematiky liečby priesvitnými strojčekmi, ako aj softvérového plánovania, tlače a napokon výroby 3D modelov i samotných neviditeľných strojčekov. Okrem toho ponúkol účastníkom inštruktáž týkajúcu sa registrácie na stránke spoločnosti, zadania konkrétneho prípadu, požiadaviek na liečbu, indikácií a kontraindikácií liečby. Paralelne s prezentáciou mali účastníci k dispozícii vzorky vytlačených modelov aj hotových strojčekov a tiež vibračného aktivátora slúžiaceho na urýchlenie liečby. V druhej fáze školenia sa ujal slova vedúci predaja a rozvoja spoločnosti InviDent, Ing. Peter Vyšný, ktorý prítomných oboznámil s cenovou politikou a marketingom.

Unikátneho odborného podujatia sa v Košiciach, sídle spoločnosti InviDent, zúčastnil vzhľadom na okolnosti pandémie koronavírusu a sprísnené hygienické podmienky obmedzený počet účastníkov – desať čeľustných ortopédov, päť zdravotných sestier a dvaja IT pracovníci. Išlo jednak o už registrovaných lekárov spoločnosti, jednak o nových záujemcov, ktorí o liečbe neviditeľnými strojčekmi výsostne domáceho pôvodu zatiaľ iba uvažujú. Hoci pôvodným zámerom organizátorov nebolo školenie regionálne limitovať, predsa sa na ňom zišlo takmer výlučne východoslovenské auditórium. Exkluzívnu výnimku predstavovala pani doktorka z okolia Trenčína.

Celé podujatie zakľúčila plodná diskusia, v rámci ktorej účastníci so školiteľom riešili najmä problém absencie skenera a možnosť jeho náhrady klasickými odtlačkami zubov, priebeh kontrol v rámci liečby a informovanie pacienta. Väčšina lekárov sa zhodla na nevýhode spolupráce v angličtine u konkurenčných výrobcov, pričom v tejto súvislosti ocenila tak operatívnosť komunikácie so spoločnosťou InviDent v slovenčine, ako aj jej odborné zázemie. Ovocím pilotnej jesennej akcie v tieni koronavírusu bola okrem obojstrannej spokojnosti aj registrácia nových spolupracujúcich čeľustných ortopédov. Organizátorskú základňu spoločnosti tento záujem povzbudil a inšpiroval k úvahe o usporiadaní podobného podujatia nielen na strednom a západnom Slovensku, ale i v susednom Česku.

Pripravila Mgr. Martina Bodnárová, PhD.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Ako používame cookies
Návod na používanie strojčeka