Právna ochrana duševného vlastníctva

Všetky informácie, obrázky, grafika, texty, logá a databázy prezentované na webových stránkach spoločnosti InviDent, s.r.o. podliehajú ochrane autorského práva a iných práv duševného vlastníctva v zákonom povolenom rozsahu. Dokumenty uverejnené na týchto webových stránkach môžu byť reprodukované iba na nekomerčné a osobné účely. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nesmú byť kopírované, zobrazované, stiahnuté, modifikované, reprodukované alebo iným spôsobom distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti InviDent, s.r.o.

Neoprávnené použitie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu zo stránok spoločnosti InviDent, s.r.o. môže byť stíhané a postihované podľa platných predpisov občianskeho a trestného práva. Spoločnosť InviDent, s.r.o. bude v plnom rozsahu uplatňovať svoje práva na ochranu duševného vlastníctva.