Tlačová správa: Ambiciózny startup prináša na Slovensko výrobu neviditeľných zubných strojčekov

Košická spoločnosť Invident sa rozhodla priniesť celý proces výroby neviditeľných strojčekov, od virtuálneho plánovania liečby cez 3D tlač zubných modelov až po samotné tvarovanie, na Slovensko a prispieť tak k rozvoju znalostnej ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou u nás doma. Za projektom stojí tím nadšencov pre digitálne technológie v zubnom lekárstve. Vedúci klinického plánovania, zubný lekár Dr. Daniel Urban, využíva skúsenosti, ktoré získal pri plánovaní liečby pre zahraničných výrobcov neviditeľných strojčekov pôsobiacich v Nemecku, USA, Mexiku, Španielsku, Írsku, Spojenom kráľovstve i na Blízkom východe.

Liečba neviditeľnými strojčekmi sa už i na Slovensku udomácnila ako efektívny spôsob vyrovnania zubov, dostupný v stále širšej sieti ambulancií čeľustných ortopédov. Strojček je vyrobený na mieru pre každého pacienta a pozostáva zo série vyrovnávačov (tzv. alignerov), ktoré postupne, v niekoľkých krokoch upravujú postavenie zubov do správnej polohy. V prevažnej väčšine však ide o produkty veľkých zahraničných firiem, pričom tak plánovanie liečby, ako aj výroba strojčekov prebieha v najrôznejších častiach sveta od Mexika až po Čínu.

„Naším cieľom bolo priniesť kvalitný, precízny a moderný nástroj na narovnanie zubov do rúk slovenských čeľustných ortopédov, a pritom výrazne skrátiť čas od príjmu prípadu po hotový produkt, ako aj umožniť čeľustným ortopédom efektívnejšie komunikovať požiadavky týkajúce sa plánovania a výsledku liečby. Veľkou výhodou je, že rozumieme lokálnemu trhu a dokážeme rýchlejšie reagovať na požiadavky našich partnerov. Pacienti, ktorí stoja v centre nášho záujmu, tak majú k dispozícii spoľahlivú metódu narovnania zubov neviditeľným strojčekom vyrobeným na Slovensku,“vyjadril sa vedúci klinického plánovania spoločnosti Invident.

Technologický postup výroby neviditeľných strojčekov vyžaduje príjem dát pre virtuálne plánovanie posunu zubov v špecializovanej aplikácii. Tieto dáta sa získavajú dvojakým spôsobom: skenovaním zubov priamo pri návšteve zubnej ordinácie alebo digitalizáciou štandardných odtlačkov zubov. Výsledkom plánovania liečby sú počítačové modely zubov, jeden pre každý krok liečby. Tieto modely sa následne vyrobia technikou 3D tlače. Hotové modely potom slúžia ako formy pre tvarovanie neviditeľných strojčekov za tepla.

Košický startup Invident je mladá, inovatívna spoločnosť, ktorá vznikla so zámerom posunúť naše zdravotníctvo dopredu, napomôcť prenosu teoretických poznatkov do praxe a v rámci svojich možností posunúť Slovensko z pozície konzumenta do pozície producenta moderných technológií v zubnom lekárstve.

Košice, 2.3.2020
Kontakt: support@invident.eu